КОДОВЕ ГРЕШКИ

ЕR01 - Висока температура в бункера за пелети! ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: 1. Прекалено нагряване на бункера. 2. Повреда в инсталацията на жилището. 3. Не заземен контакт, в който е включена камината!

 

ER02 - Грешка пресостат! ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: 1. Запушен комин! 2. Повреда на пресостата.

 

ER03 - Ниска температура на димни газове! ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: 1. Липса на пелети в бункера. 2. НЕ качествени пелети. 3. Влажни пелети.

 

ER04 - Висока температура на водата във водната риза! ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: 1. Спад в налягането на инсталацията. 2. Проблем с циркулационната помпа. 3. НЕ добре обезвъздушена инсталация!

 

ER05 - Висока температура на димни газове! ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: 1.НЕ почистена камина. 2. Запушен комин! 

 

ER07 - Няма сигнал до енкодера! ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: 1.Повреда на вентилатора. 2. Откачен кабел на вентилатора

 

ER08 - Няма сигнал между електрониката и вентилатора ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: 1. Повреда в електрониката. 2. Откачен кабел на платката.

 

ER09 - Ниско налягане в системата! ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: 1.Липса на вода в системата. 

 

ER10 - Високо налягане в системата! ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: 1.Твърде много вода в системата.

 

ER11 - Дата и час не са точни! ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: 1. Камината е останала без захранване. 2.Сверете дата и час

 

ER12 - Неуспешно запалване! ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: 1.Изгорял нагревател. 2. Влажни пелети

 

ER15 - Липса на захранване! ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: 1. Ниско напрежение. 2. НЕ добре заземена инсталация. 

 

ER18 - Липса на гориво! ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: 1. Няма пелети в бункера.