КОДОВЕ С ГРЕШКИ

ER 01 - Висока температура в бункера за пелети! Възможна причина: 1. Прекалено нагряване на бункера за пелети          2. Проблем в електрическата инсталация на жилището

 

ER 02 - Грешка пресостат! Възможна причина: Запушен комин

 

ER 03 - Ниска температура димни газове! Възможна причина: 1. НЕкачествени пелети 2. Липса на пелети в бункера

 

ER 04 - Висока температура на водата във водната риза! Възможна причина: 1. Спад в налягането 2. Проблем с циркулационнат помпа

 

ER05 -  Висока температура на димни газове! Възможна причина: 1. Запушен комин  2. НЕ почистена камина!
ER 07 - Енкодера не получава сигнал или повреда на вентилатора! Възможна причина: Откачен кабел на вентилатора

 

ER 08 - Няма сигнал между електрониката и вентилатора! Възможна причина: Повреда на електрониката
 
ER 11 - Електрониката получава гревни данни! НУЖНА Е СЕРВИЗНА НАМЕСА
 
ER 12 - НЕ успешно запалване или изгорял нагревател! 
 
ER 15 - Ниско напрежение или токов удар!